lauantai 26. marraskuuta 2016

Ympäristövaikuttaja ja luontokuvaaja Jarmo Markkanen

Metsälle mukaan lähtevät usein Markkasen mukana myös kiikarit ja kamera.
Luontoreportteri pääsi tänään haastattelemaan Jarmo Markkasta, salolaista luontoharrastajaa, aktiivista ympäristövaikuttajaa ja luontokuvaajaa. Hän tekee paljon yhteistyötä erilaisten luontoon ja ympäristöön liittyvien tahojen kanssa ja  kannustaa myös erityisesti lapsia ja nuoria kiinnittämään huomiota lähiluontoon ja ympäröivään monimuotoisuuteen. Hän on tehnyt paljon luontohenkistä yhteistyötä myös Salon 4H-yhdistyksen kanssa. Viimeisimpänä yhteistyönä ovat olleet muun muassa Latokartanonkosken kunnostus talkoovoimin, Lepakkokurssit perheille ja lajituntemusoppitunnit Salon alakouluissa.

Kiinnostuksen kipinä ympäristöä kohtaan syttyi jo varhaislapsuudessa. Markkasen monihenkinen perhe teki säännöllisesti retkiä lähiympäristöön. Perheen retkille varattiin aina mukaan hyvät eväät kuten keitettyjä kananmunia. Vatsat täynnä jaksoi sitten keskittyä ihmettelemään ympäröivää luontoa. Kun perheen vanhin sisko osti koulukirjoihin varatuilla rahoilla kiikarit pääsi Markkanenkin tutustumaan tarkemmin ympäristöön. Näin intohimo ympäristöä kohtaan syntyi jo varsin varhain. Kymmenen vuotiaana hän kulki itsenäisesti metsissä ja ennen rippikoulu ikää hän retkeili jo oman veneensä kanssa jvesistöissä, sekä yöpyi metsässä. Samoihin aikoihin luontoharrastuksen kanssa syntyi myös kiinnostus taltioida luontoa. Ensin tämä tapahtui piirtäen, mutta myöhemmin Markkanen löysi kaatopaikalta vanhan toimivan kameran ja innostui sen myötä luontovalokuvauksesta. Ensimmäiselle valokuvauskurssille hän pääsi noin 12 vuotiaana ja nykyisin hän vetää itse valokuvauskursseja muun muassa Salon kansalaisopistolla.

Intohimo ja ympäristötietoisuus on avannut ovia mielenkiintoisille projekteille. Markkanen on ollut mukana useissa akateemisissa projekteissa ja tehnyt yhteistyötä muun muassa Turun yliopiston kanssa. Kiinnostus ympäristöä ja lajistoa kohtaan on tuonut mukanaan asiantuntevuutta. Tämän ansiosta Markkanen on osallistunut, kenttätyön merkeissä esimerkiksi susien ja muiden suurpetojen genetiikan tutkimukseen sekä lepakkojen virus- ja bakteerikanta tutkimukseen.

Käynnissä olevat ja tulevat projektit pitävät Markkasen kiireisenä myös näin loppu syksystä. Tällä hetkellä hän on mukana EU:n rahoittamassa, Metsähallituksen vetämässä LIFE FRESHABIT-hankkeessa, jonka kohteina on Kiskonjoki ja Karvianjoki valuma-alueineen. Tavoittena on kohentaa erityisesti natura-alueiden lajiston kuten jokihelmisimpukan ja vuollejokisimpukan, sekä lohen ja taimenen eloa sekä lisääntymistä. Tämän hankeen lisäksi tulevia projekteja on Teijon kansallispuiston käyttö ja hoitosuunnitelman laatiminen työryhmässä, Tenholan Saarenjärven kunnostushanke ja lintujen rengastus yhdessä Juhani Karhumäen kanssa.


Ympäristössä Markkasta kiehtoo eniten luonnontilaisen paikan ja monimuotoisuuden muodostama kokonaisuus. Hän myös pitää lähiympäristöstä ja jokiluonnosta. Luonnontilainen jokiympäristö kun tarjoaa erivuodenaikoina paljon erilaisia asioita ja tutkittavaa. Luonnontilaisen ympäristön ja paikan ohella Markkasta kiehtoo myös lajit ja niidet käyttäytyminen.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti